Meerstemmig Bouwen in Baarn

Eemland wonen is in september 2018 van start gegaan met een participatief actieonderzoek Meerstemmig Bouwen in Baarn. In dit onderzoek verkent de woningcorporatie hoe zij meer samen kunnen optrekken met jonge Baarnse woningzoekenden. Zowel bij bouw èn verbouw van projecten is de stem van de jonge woningzoekende hard nodig.

Het onderzoek is samen met een diverse groep stakeholders uitgevoerd. Jong volwassen woningzoekenden, medewerkers van Eemland wonen en de gemeente, de huurdersraad, wethouder, stichting Mooi Baarn, Woonadviescommissie en stichting Welzijn. Deze verschillende stemmen samen gaven een mooi beeld van wensen, ervaringen, mogelijkheden en ideeën rondom de kwestie. De verlangens en wensen van vrijwel iedereen kwamen verrassend overeen: we willen allemaal sneller tot meer, goedkopere en (beter) passende woningen komen, die goed passen in de omgeving.

Op basis van deze verlangens en wensen maakten we gezamenlijk een experiment ontwerp Meerstemmig Bouwen in Baarn. Dit experiment ontwerp bestaat uit twee delen:

A Meerstemmig Bouwproject

Om alle stakeholders, en zeker de jonge stakeholders, betrokken te houden zijn concrete, zichtbare resultaten essentieel. Onze focus ligt daarom op een concreet bouwproject: een meerstemmig bouwproject op een concrete locatie.

B Meerstemmig Plaatsmaken

Tegelijkertijd willen we meerstemmig doorzoeken naar nieuwe bouwlocaties. Door samenwerking aan de voorkant tussen Eemland wonen, gemeente en projectonwikkelaars èn door de wijsheid van de gemeenschap aan te wenden, denken we 'meer' en 'sneller' plekken klaar te kunnen maken voor ontwikkeling.

In beide experimenten wordt gewerkt aan de opbouw van een gemeenschap in Baarn, die samen-werkt aan meer (betaalbare) woningen, we noemen dit Sense of we-ness. Wil jij mee bouwen, of ken jij iemand die hierbij betrokken zou moeten zijn? Neem contact met ons op!