Meerstemmig Plaatsmaken

Meerstemmig Plaatsmaken is een divers samengestelde groep mensen die gezamenlijk zoeken naar plaatsen in Baarn waar mogelijk betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook bedenken wij creatieve ideeën om (meer) plaats te maken in Baarn. Samen proberen we doorbraken te creëren, zodat er ook daadwerkelijk woningen ontwikkeld kunnen worden.

We komen een aantal keren per jaar samen om voortgang te (be)houden en onderling acties te nemen en/of af te stemmen. Op deze pagina kun je korte verslagen vinden en de voortgang volgen. Wil jij ook mee plaats-maken? Neem contact met ons op!

Plaatsmakers

 • Kevin van den Berg, Lucien Rottier, Irene Koorn, Anouk Zanoli, Erwin Heesemans, Jeanette Helms - Ervaringsdeskundige woningzoekenden

 • Cees van Essen - Huurdersraad Eemland wonen

 • Angela Bolk & Gavin Hoogeveen - Eemland Wonen

 • Bianca van Os, Corine Murre, Albert van 't Riet - Gemeente Baarn

 • Ruud Boom en Louk Kerkhoffs - Seniorenraad

 • Henk van Esch - Investeerder in woningen

 • Suzan Verdonschot en Wouter Kesseler - Procesbegeleiders

Afronding fase 1 Meerstemmig Plaatsmaken - mei 2020

De eerste fase van Meerstemmig Plaatsmaken is afgerond. In verband met het coronavirus is deze afronding iets anders verlopen dan gepland. In plaats van een live gesprek met de wethouder en directeur van Eemland Wonen is er middels video boodschappen met elkaar gesproken en uitgewisseld. Zowel de wethouder als directeur van Eemland Wonen geven aan het belangrijk te vinden om met volle energie zo concreet mogelijke vervolgstappen te zetten.

Na de zomer zal er een bijeenkomst voor heel Baarn worden georganiseerd waar zowel de opbrengst van fase 1, als de vervolgstappen van fase 2 'Samendoen' worden gepresenteerd. Zodra meer bekend is over de datum van de bijeenkomst zullen we hierover communiceren.

Mocht je al nieuwsgierig zijn geworden, dan kun je hier de Boodschap en advies Meerstemmig Plaatsmaken vinden.

Werkplaats - 4 februari 2020

Vandaag is de laatst (geplande) werkplaats van Meerstemmig Plaatsmaken. We blikken terug, lichten een aantal opbrengsten uit en verkennen met elkaar welke boodschap en welk advies wij als Plaatsmakers willen meegeven aan de wethouder en directeur van Eemland Wonen. Het is een werkplaats boordevol energie, enthousiasme en kruisbestuivingen.

Terugblik

Aan de hand van een tentoonstelling blikken we terug op de start van het project en de verschillende werkplaatsen die hebben plaatsgevonden. Terugkijkend constateren we dat er elke werkplaats weer nieuwe mogelijke bouwlocaties bij zijn gekomen, maar ook dat op veel van deze locaties niet snel of gemakkelijk gebouwd kan worden. Met name hierom zijn we steeds meer gaan concretiseren en gaan ordenen op kansrijkheid: waar zit de meeste energie en kans om ook daadwerkelijk te kunnen bouwen?

Kansen en kruisbestuivingen

Afgelopen periode heeft een aantal groepjes gewerkt aan een aantal kansrijke ideeën en locaties. Zij geven een korte presentatie en delen hun opbrengsten. Het zijn mooie voorbeelden waarvoor Meerstemmig Plaatsmaken in eerste instantie bedoeld is: nieuwe mogelijke bouwlocaties vinden en verkennen, creatieve woonideeën ontwikkelen en/of doorbraken creëren zodat er ook daadwerkelijk woningen ontwikkeld kunnen worden.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Na elke presentatie is er een kort intermezzo aan de hand van de volgende vragen: Waar zie jij kansen? Wat is er volgens jou nodig om dit verder door te ontwikkelen en welke rol zie jij voor jezelf? Vanuit de verschillende perspectieven worden mooie aanvullingen gedaan en er ontstaan diverse kruisbestuivingen. Angela Bolk van Eemland Wonen vat het aan het einde mooi samen: Meerstemmig Plaatsmaken werkt!

Als laatste maken we een doorkijk naar de toekomst en verkennen we welke boodschap en advies voor vervolg we willen meegeven aan de wethouder en directeur van Eemland Wonen. Wordt vervolgd!

Werkplaats - 8 oktober 2019

In deze werkplaats hebben we ons vooral bezig gehouden met de kansrijkheid van locaties en het (verder) benutten van het potentieel ervan.

We zijn de lijst met locaties doorgelopen en hebben deze geordend op kansrijkheid en potentieel. Dit hebben we gedaan aan de hand van de volgende vragen:

 • Kunnen we deze plek levendig maken? bijvoorbeeld voor wie bouwen we? hoeveel huizen? wat gaat het ongeveer kosten?

 • Is hij passend binnen de opgave woonvisie?

 • Is er snelheid mogelijk?

  • Is Eemland Wonen of gemeente eigenaar?

  • Is bestemming al wonen?

  • Is proces al op gang gezet/gebracht?

In een plaatsmaken-carroussel hebben we een aantal kansrijke locaties verder uitgewerkt op een moodboard m.b.v. bovenstaande vragen.

Er kwam ontzettend veel energie en creativiteit vrij door op deze manier naar mogelijkheden te kijken in plaats van onmogelijkheden. We hebben besloten om daarom de focus te leggen op het verder uitwerken van de locaties en ideëen met het grootste potentieel.

Werkplaats - 8 juli 2019

Vandaag waren we te gast bij Allurepark De Zeven Linden. Niet enkel om de ruimte en mooie locatie, maar ook omdat deze plek als mogelijke (tijdelijke) woonplek voor tiny houses kan dienen. Mede-eigenaar Pim van Gestel vertelt enthousiast over de mogelijkheid van tijdelijke ‘huisvesting’ in de winter op de camping.

Op de Tussentijdse Bank deelt iedereen wat hij/zij aan acties heeft ondernomen in de tussentijd om meer plaats te maken. De status op de locatielijst werken we bij. Vervolgens gaan we aan de slag met concreet plaatsmaken. Iedereen krijgt de gelegenheid om over het volgende na te denken:

Ik……………….………….wil op deze plaats………………………………………………wonen / één of meerdere huizen bouwen / de bebouwing verbouwen tot woningen.

In groepjes wordt gewerkt aan de volgende vragen:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik hier mag bouwen?

 • Hoe ziet mijn woning/bouwproject er straks uit?

 • Hoe financier ik deze woning/ dit bouwproject?

Ter afsluiting gaan we op bezoek bij een tiny house. Twee dames hebben deze zelf gebouwd als laatste redmiddel voor (tijdelijke) woonruimte.

In deze werkplaats werd (opnieuw) duidelijk waarom we in eerste instantie bij elkaar zijn gekomen; er zijn niet veel plekken waar eenvoudig woningen gerealiseerd kunnen worden. En dat het op de plekken waar dat wel zou kunnen complex is om het voor elkaar te krijgen. Daarom komen wij nu juist samen, om doorbraken creëren zodat er op meer plaatsen, sneller gebouwd kan worden!


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Werkplaats - 21 mei 2019

Vandaag was de aftrap van Meerstemmig Plaatsmaken. Naast kennismaken en inspiratie opdoen hebben we gezamenlijk voortgeborduurd op de lijst met mogelijke bouwlocaties en ideeën uit het voortraject. Iedereen ging positief verrast naar huis omdat er toch weer nieuwe mogelijke bouwlocaties met potentie aan de lijst zijn toegevoegd.

Ter kennismaking deelt iedereen inspiratie in nieuwe/slimme manieren van bouwen Ook vertelt iedereen welk ‘eigen bouwsteentje’ die hij/zij kan en wil bijdragen aan deze plaatsmakersgroep. Opvallend is de diversiteit aan kwaliteiten en de eenheid in positiviteit en kans-denken. Veel van ons hebben inspiratie meegenomen rondom klein wonen en tiny houses.

Iedereen nam een selfie mee met een locatie waar hij/zij het ongelooflijk vindt dat er nog geen woning staat. (zie de fotogalerij hiernaast). Deze locaties zijn een mooie aanvulling op de lijst met locaties die we al maakten in het voortraject. Ook zijn er nieuwe ideeën voor het creëren van extra woonruimte door o.a. functies van verschillende gebouwen samen te voegen of grote woningen en oude kantoorpanden te bouwen/verbouwen tot kleine wooneenheden.

Zo ontstaat er een een lijst van mogelijke locaties en creatieve ideeën om plaats te maken voor woningen in Baarn.

Aan de slag!

We stellen ons de vraag : bij welke locatie sta jij te popelen om aan de slag te gaan en heb jij zelf ideeën hoe dit te doen? Iedereen koos een eigen ‘popellocatie’ . We onderzochten wat op deze locaties mogelijk zou zijn, deelden wat we wisten over de huidige status van de locatie en welke formuleerde acties iedereen zelf in de tussentijd kan ondernemen. Met deze acties zetten we de eerste stap om doorbraken te creëren zodat er ook daadwerkelijk ontwikkelt kan worden op deze locaties.