Meerstemmig Bouwproject

Het Meerstemmig Bouwproject is een project waar we met een meerstemmige bouwgroep, een divers samengestelde groep van omwonenden, (mogelijk) toekomstig bewoners, Eemland wonen, gemeente en belangrijke stakeholders uit de buurt samen nieuwe sociale huur- en koopwoningen realiseren.

Alle partijen, alle verschillende stemmen, zijn al aan de voorkant betrokken zijn bij het ontwerp van de woningen. Zo hopen we samen, sneller woonruimte te realiseren, die past in de omgeving in Baarn.

We werken in verschillende fasen: voorbereidende fase, schetsfase, ontwerpfase, bouwfase en evaluatiefase. Na elke fase bekijken we gezamenlijk of we meerstemmig verder bouwen.

Troelstralaan

In november 2019 zijn we met dit experiment gestart bij de Troelstralaan. De meerstemmige bouwgroep bestaat uit een divers samengestelde groep van 22 stakeholders, bestaande uit een vertegenwoordiging van omwonenden, (mogelijk) toekomstig bewoners, Eemland Wonen, gemeente, Lyvore, Woonzorg NL en de seniorenraad. Op deze pagina houden wij de voortgang bij en kun je meer informatie lezen.

SCHETSFASE

november 2020 - SCHETSFASE AFGEROND

Op 16 juni is een Baarnbrede informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen in Baarn om uitleg en informatie te krijgen over het advies en de ruwe schets en waar nodig vragen te stellen. In september is de ruwe schets en het advies besproken in de gemeenteraad en hebben zij akkoord gegeven. Er werden veelal positieve reacties gegeven, en een aantal vragen gesteld en aandachtspunten genoemd. Via deze link is de vergadering terug te zien.

Met de goedkeuring van de raad betekent het dat de schetsfase is afgerond en het bestemmingsplan opgesteld kan worden. Wanneer er meer informatie is over een verdere invulling van de volgende fase zal dit via deze website worden gedeeld. Tot die tijd kunt u terecht met vragen bij Gavin Hoogeveen (Eemland Wonen) en Annelies Colenbrander (Latei) via het volgende email adres: troelstralaan@latei.nl

29 april 2020 - WERKPLAATS 4

In verband met de corona maatregelen zijn er in plaats van een ‘live’ werkplaats individuele gesprekken gevoerd met behulp van videobellen en is er een digitale gezamenlijke werkplaats geweest om stil te staan bij het resultaat en vervolgproces. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat iedereen kan instemmen met de ruwe schets en het advies, aangevuld met een aantal wezenlijke kanttekeningen voor het vervolg.

Individuele gesprekken

Met de deelnemers van de bouwgroep is in een individueel gesprek het advies en de ruwe schets toegelicht, verrijkt, aangevuld, verbeterd en zijn eventuele kanttekeningen geplaatst. Stedenbouwkundige van de gemeente en de architect hebben midels een videoboodschap een toelichting gegeven op de ruwe schets, zie filmpjes hieronder. Tevens is er stilgestaan bij de ervaringen van het Meerstemmig Bouwen en de doorkijk naar fase 2 definitief ontwerp.

Toelichting stedenbouwkundige gemeente

Toelichting architect

Gezamenlijke werkplaats

In de gezamenlijke werkplaats hebben we stilgestaan bij het resultaat; de ruwe schets en advies met een aantal belangrijke kanttekeningen. Benieuwd naar het advies en ruwe schets? Via deze link is het document te downloaden.

Vervolgproces

Streven is om voor de zomer een informatiebijeenkomst voor Baarn te organiseren waarin we informeren over het proces en eindresultaat. Ook kunnen hier eventuele vragen worden gesteld. Zodra er meer bekend is zullen wij hierover informeren.

Voor behandeling in de raad streven we naar september dit jaar.

22 januari 2020 - WERKPLAATS 3

Vandaag hebben we verder onderzoek gedaan met behulp van een aantal contourenvarianten gemaakt door de architect. Deze varianten zijn ontworpen met behulp van de input van vorige werkplaatsen. We hebben toegewerkt naar een opdracht voor de ruwe schets waar de architect en stedenbouwkundige van de gemeente mee aan de slag kunnen. In de vierde werkplaats gaan we deze ruwe schets samen verder finetunen.

Samenwerken

Omdat vandaag in teken staat van samenwerken beginnen we met een samenwerkingsopdracht. Tijdens deze opdracht ondervinden we dat o.a. luisteren naar elkaar heel belangrijk is in samenwerken. Na deze oefening blikken we kort terug op de vorige werkplaats en wat er in de tussentijd is gebeurd.

Richtlijnen

De onderzoeksopbrengst is geordend aan de eerder opgestelde puzzelstukjes, ook wel de belangrijkste elementen. Uit deze opbrengst is een richtlijn per puzzelstukje geformuleerd. Deze richtlijn staat voor richtinggevend aan de ruwe schets, zie foto’s. Vervolgens heeft iedereen zorgvuldig de opbrengst en richtlijnen gelezen en waar nodig aangevuld, verrijkt. Er zijn een aantal wensen m.b.t. parkeren toegevoegd en het (bouw en sloop) proces. De richtlijn m.b.t. Tuin is aangepast naar combinatie privé + gemeenschappelijke tuin, met nadruk op gemeenschappelijk.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Onderzoek middels contourenvarianten

Met behulp van deze richtlijnen heeft de architect 3 contouren varianten gemaakt. In alle varianten is veel aandacht besteed aan zichtlijnen, open karakter en vooral veel groen. De varianten verschillen voornamelijk in volume en aantallen woningen en type woningen, zie foto’s hieronder.

Onderzoek: pluspunten, minpunten, suggesties ter verbetering

In groepjes onderzoeken we deze verschillende varianten. We omschrijven de pluspunten, minpunten en eventuele suggesties ter verbetering. Ook wordt er geschoven met de verschillende volumes en woning typologieën. De stedenbouwkundige van de gemeente en de architect lopen langs de groepjes om vragen te beantwoorden en te observeren. Plenair presenteren we elkaar deze inzichten en waar nodig of gewenst geven de luisteraars aanvullingen.

Contourenvariant 1

Contourenvariant 2

Contourenvariant 3

Als laatste onderdeel voeren we een gesprek op voeten. Dit is een methode waarmee we een gesprek voeren door te bewegen in de ruimte. We stellen de vraag: welke variant (met genoemde aanvullingen) komt volgens jou het meest in de buurt en zouden we mee door moeten gaan? Iedereen gaat bij de variant staan die volgens hem/haar het dichtste in de buurt komt.

Al snel blijkt dat niemand voorkeur heeft voor variant 3. Voorkeur gaat uit naar variant 1 of 2, met name omdat hier het appartementencomplex aanwezig is. Genoemde voordelen van het appartementencomplex zijn o.a. dat deze veel woningen heeft, die grotendeels beschikbaar zijn voor meerdere doelgroepen, compact is en door de ligging tegenover het hoge gedeelte van Santvoorde geen extra zicht wegneemt. Genoemd voordeel is dat hierdoor de rest van het gebied meer ruimte/openheid heeft en meer groen. Genoemde verbeterpunten bij deze varianten zijn o.a. dat het appartementenblok minder dicht op de boom zou moeten staan en gesitueerd tegenover het hoger gedeelte van Santvoorde. Een deelnemer geeft aan in geen van de drie varianten zich te kunnen vinden. Met als reden dat de woningen tegenover de nolenslaan te hoog zijn. Wanneer dit aangepast zou worden, zou variant 1 of 2 de voorkeur kunnen hebben.

We sluiten de werkplaats af met een positief en energiek gevoel. De architect en stedenbouwkundige gaan met behulp van deze input aan de slag om de contouren van een eerste ruwe schets te gaan maken, waarmee we verder willen en kunnen. In de volgende werkplaats zullen we deze samen verder finetunen. Ook zullen we in deze werkplaats bespreken hoe we de ruwe schets met de gemeenteraad en/of de buurt willen delen.

De bundeling van wensen, kansen, kaders en aandachtspunten voortkomend uit de werkplaatsen is hier te vinden.

9 december 2019 - WERKPLAATS 2

Vandaag is de tweede werkplaats van het Meerstemmig Bouwproject. In deze werkplaats hebben we verder verdiept en onderzocht en gepuzzeld welke kansen en knelpunten er zijn, kijkend naar de wensen en de ruimte/kaders waarbinnen ontwikkeld kan worden. We hebben een mooie volgende stap in het onderzoek gezet en waardevolle informatie opgehaald die kan helpen bij de eerste (contouren van een) ruwe schets.

Sfeerbeelden Troelstralaan e.o.

We beginnen de werkplaats met het delen van sfeerbeelden. Iedereen omschrijft hoe hij/zij de Troelstralaan na de herbouwing het liefste voor zich ziet. Vaker terugkomende sfeerbeelden zijn open, groen, sociaal/contact en wisselende architectuur.

Terugblik

Daarna blikken we kort terug op de vorige werkplaats en staan we stil bij het uitzoekwerk wat is gedaan in de tussentijd. We hebben o.a. stilgestaan bij welke voorbeeldwoningen en richtprijs kun je aan denken bij hoeveel m2. Maar ook bij de vraag wat is hoog? Dit uitzoekwerk is terug te vinden in de inventarisatie kaders, aandachtspunten, wensen en kansen.

Wensen en kansen aanvullen, verrijken

De wensen en kansen zijn verder aangevuld met input uit de vorige werkplaats en wat is aangeleverd in de tussentijd. Iedereen krijgt de tijd om deze borden te lezen. Opvallende uitkomsten zijn dat in de vorige werkplaats doelgroep als meest belangrijke wens werd aangegeven en typologie als geheel nieuw en vaak genoemd thema werd toegevoegd. Daarnaast viel op dat er voornamelijk logische en duidelijke wensen zijn genoemd.

Volgende stap in het onderzoek: puzzelen

De volgende stap in het onderzoek is verder verdiepen met behulp van een puzzel. We onderzoeken in 4 stappen wat er mogelijk is in de ruimte die er is, vanuit de wensen die er zijn. We eindigen met welke knelpunten en welke kansen we tegenkomen.

Stap 1: Sfeerbeelden, Verkeer, Sociaal en Leefbaar, Open karakter en Uitzicht: parkeren

In drie verschillende groepen wordt gepuzzeld. We starten met sfeerbeelden en geschreven puzzelstukjes, deze gaan over Verkeer, Sociaal en Leefbaar, Open karakter en Uitzicht: parkeren.

Stap 2: Huizen, bomen, afvalcontainers, tuin, parkeerplekken, balkon.

In de volgende stap gaan we aan de slag met op schaal gemaakte puzzelstukjes voor huizen, bomen, afvalcontainers, tuin, parkeerplekken en balkon en een op schaal gemaakte plattegrond van het plangebied. Met de sfeerbeelden en eerder geschreven puzzelstukjes in het achterhoofd wordt gepuzzeld hoe deze het beste in het plangebied neergelegd kunnen worden. Zodat er zowel wordt voldaan aan de wensen, als dat het binnen de ruimte valt die er is.

Stap 3: Kansen en Knelpunten

In deze stap schrijft iedereen de kansen en knelpunten op die ze zijn tegengekomen tijdens het puzzelen.

Stap 4: fascinaties en vragen

In deze laatste stap deelt Bart (de architect) zijn fascinaties en vragen. Hij heeft gedurende het puzzelen mee gekeken en geluisterd.

We zien een grote betrokkenheid in de groep en energie om samen verder te gaan. In de volgende werkplaats gaan we met alle opgehaalde informatie verder onderzoeken of we hiermee de eerste (contouren van een) ruwe schets kunnen maken.

>>Heb jij vragen over het Meerstemmig Bouwproject, of heb je waardevolle informatie die wij in de volgende werkplaats mee kunnen nemen? Stuur dan voor 15 januari een mailtje aan Suzan Verdonschot info@suzanverdonschot.com<<

19 november 2019 - WERKPLAATS 1

Vandaag is de aftrap van de schetsfase van het Meerstemmig Bouwproject Troelstralaan. In deze werkplaats hebben we met elkaar kennisgemaakt, verlangens gedeeld, de essentie van het Meerstemmig Bouwproject besproken en wensen en kansen geïnventariseerd. Opvallend was de eenduidigheid van wensen en energie die ontstond bij (verder) bedenken van mogelijke kansen bij herontwikkeling.

Kennismaken en verlangen

We starten met kennismaken en delen van verlangens rondom de herontwikkeling. Ondanks ieders eigen rol/perspectief lijkt er een overstijgend gezamenlijk verlangen te zijn voor in ieder geval mooie woningen in Baarn.

Oorsprong en uitleg Meerstemmig Bouwproject

Middels een tentoonstelling staan we stil bij de oorsprong en uitleg van het Meerstemmig Bouwproject. Ongeveer een jaar geleden is Eemland Wonen gestart met een participatief actieonderzoek vanuit de vraag hoe woningzoekenden beter betrokken kunnen worden bij bouwprojecten en hoe hierbij beter samengewerkt kan worden met o.a. gemeente, omwonenden en Eemland Wonen. Hieruit is het experiment ontwerp Meerstemmig Bouwen ontstaan, waarvan het Meerstemmig Bouwproject onderdeel is.

De essentie van het Meerstemmig Bouwproject is om met alle belangrijke stakeholders vanaf het allereerste begin samen nieuwe woningen te realiseren. Zo hopen we samen sneller woonruimte te realiseren die past in de omgeving. Als gelijkwaardig partner, met verschillende rollen.

Kaders en aandachtspunten

Om het Meerstemmig Bouwproject succesvol tot besluitvorming te brengen hebben de gemeente en Eemland Wonen een aantal kaders gesteld waarbinnen ontwikkeld kan worden. Ook zijn er een aantal aandachtspunten genoemd, die helpend kunnen zijn bij besluitvorming, maar waar meer ruimte zit in invulling.

Wensen en kansen

Tijdens de voorbereiding zijn er startgesprekken gevoerd met verschillende sleutelfiguren. Hieruit is een eerste analyse gemaakt van wensen en kansen. Deze zijn vandaag verder aangevuld, verrijkt en verduidelijkt. Ook is er een eerste selectie gemaakt van de belangrijkste elementen, deze zijn voorzien van een uitroepteken.

Er zijn een aantal uitzoekwerkjes ontstaan, die opgepakt worden in de tussentijd. In de volgende werkplaats zullen we de belangrijkste elementen waar mogelijk en nodig verder verrijken en mogelijk ideeën opdoen voor de eerste schetsen.

>>Heb jij vragen over het Meerstemmig Bouwproject, of heb je belangrijke informatie die wij in de volgende werkplaats mee kunnen nemen. Stuur dan een mailtje aan Suzan Verdonschot info@suzanverdonschot.com<<

VOORBEREIDENDE FASE

September 2019 - Toekomstig bewoners gezocht

Voor de Meerstemmige Bouwgroep zijn wij op zoek naar toekomstige bewoners. Ben jij al lang op zoek naar een sociale huurwoning in Baarn? Meld je dan nu aan! Ontwerp en realiseer mee aan misschien wel jouw toekomstige woning en woonomgeving aan de Troelstralaan.

Eemland Wonen gaat samen met toekomstige bewoners, omwonenden, de gemeente en belangrijke stakeholders uit de buurt nieuwe woningen ontwerpen en bouwen aan de Troelstralaan. Dit is een experiment.

Er is nog niet bekend hoe de woningen er uit gaan zien, hoe groot ze gaan worden en wat ze precies gaan kosten. Dit gaan we samen bedenken, ontwerpen en uitwerken in een plan. Er is al wel bekend dat de woningen voor een mix van doelgroepenis. Uiteraard zal er bij de vaststelling van de kostprijs een logische verhouding zijn tussen de grootte, de waarde en de prijsklasse.

Pas jij binnen onderstaandprofiel en ben jij bereid tot volledige deelname aan het Meerstemmig Bouwproject, van schets tot realisatie? Meld je dan aan! Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober 2019. Er zijn 3 plekken, dus wees er snel bij!

PROFIEL SOCIALE HUURWONINGEN

● Je inkomen is maximaal 38.035(*/**)

● Je valt in de volgende doelgroep:

o senior (65 jaar en ouder)

o jongere (tot en met 30 jaar)

o middengroepen (vanaf 31 jaar)

● Je zoekt een woning tussen circa 35m2 en 80 m2

● Je zoekt een huurwoning met een minimale huur van €424,44**en een maximale huur van €720,42**

● Eemland Wonen en de gemeente Baarn onderzoeken in dit traject of er bij volledige deelname een voorrangspositie bij de woningtoewijzing*mogelijk is.

Aanmelden of vragen?

Bel of mail met Suzan Verdonschot 06-22351256/ info@suzanverdonschot.com. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober 2019, via deze LINK.

*inkomen moet ook binnen de inkomensgrenzen vallen die gelden ten tijde van de ondertekening van het contract.

**prijspeil 2019

Juli 2019 - Oproep omwonenden Troelstralaan e.o.

Na de zomer starten wij met een Meerstemmige groep om met elkaar nieuwe bouwplannen voor de Troelstralaan te maken. In deze groep zitten alle belanghebbenden, in elk geval toekomstige bewoners, omwonenden, de gemeente en Eemland Wonen. In een drietal bijeenkomsten zullen wij een schetsontwerp voor nieuwbouw met elkaar maken.

Op 24 juni is er een bewonersavond geweest waarin wij aan u zijn voorgesteld. Daarna hebben we een paar mensen die rondom de Troelstralaan wonen bezocht om uw ideeën en wensen als omwonenden te horen, en ook om hetgeen al eerder bedacht en besproken is op te halen. We hebben ook bij Eemland Wonen opgehaald wat er op eerdere bijeenkomsten is ingebracht door omwonenden.

Voor de meerstemmige bouwgroep zijn wij op zoek naar vertegenwoordiging van omwonenden die mee willen denken en ontwerpen in een drietal werkplaatsen. Wij denken aan 1 a 2 personen per straat die de verschillende stemmen die leven kunnen laten klinken.

Denkt u dat u deze persoon bent? Neem dan vòòr eind augustus contact met ons op!

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie avonden, in de maanden oktober, november en december. De vertegenwoordigers van omwonenden zullen u op de hoogte houden over de voortgang van deze bijeenkomsten. Ook kunt u de voortgang volgen op deze website.